Thứ tự áp dụng các quy tắc trong mã HS

Như Mai

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Như các bạn đã biết thì trong cách phân loại hàng hóa theo mã HS có 6 quy tắc thực hiện cần được tuân thủ:
  • Quy tắc 1: Quy tắc tổng quát chung
  • Quy tắc 2: Chưa hoàn thành, chưa hoàn thiện, chưa lắp ráp, đã tháo rời, Hỗn hợp hoặc hợp chất
  • Quy tắc 3: Cụ thể nhất, đặc trung cơ bản, thứ tự sau cùng
  • Quy tắc 4: Nhóm giống chúng nhất
  • Quy tắc 5: Bao bì
  • Quy tắc 6: Áp dụng cho phân nhóm
Thứ tự áp dụng của 6 quy tắc này phải được thực hiện theo thứ tự, khi người thực hiện áp mã hs nếu không thực hiện quy tắc có số nhỏ hơn thì mới xem xét áp dụng quy tắc liền sau nó. Các quy tắc giải thích một cách chặt chẽ về việc phân loại mã HS, nên người dùng có thể hiểu một cách dễ dàng hơn.

Tương ứng với các quy tắc, việc áp dụng cũng phải theo tuần tự, kể cả ứng với từng quy tắc, theo đó, phải thực hiện theo từng bước từ 1 đến 7 như sau:

1. Tên phần, chương để tra cứu: Căn cứ vào chú giải phần, chương, nội dung nhóm hàng

2.a.Chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn thiện, chưa lắp ráp, chưa tháo rời
b. Hỗn hợp, hợp chất

3. a. Cụ thể nhất
b. Đặc trưng cơ bản
c. Thứ tự sau cùng

4. Giống nhất

5. Bao bì

6. Áp dụng cho phân nhóm

7. Đưa ra quyết định

Chú giải:
- Từ quy tắc 1 đến quy tắc 4 cần phải được thực hiện theo thứ tự
- Quy tắc 5 là quy tắc được áp dụng riêng cho các loại bao bì đi kèm với hàng hóa đó
- Các quy tắc trong nhóm từ quy tắc 1 đến quy tắc 5 sẽ được áp dụng cho cấp độ Nhóm
- Quy tắc 6 áp dụng cho cấp độ phân Nhóm

Các quy tắc giải thích chung còn quy định theo một cách rõ ràng từng bước làm cơ sở cho việc phân loại hàng hàng hóa theo HS, theo đó, trong mọi trường hợp, một hàng hóa trước tiên được phân loại vào Nhóm 4 số phù hợp, sau đó đến Phân nhóm của Nhóm 4 số.

Tham khảo thêm các bài viết trong phần học xuất nhập khẩu để được tư vấn thêm về nghiệp cụ xuất nhập khẩu.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top