Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp

Phùng Hải Mỹ

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Thủ tục cấp thẻ ưu tiên thủ tục Hải quan cho doanh nghiệp
Trình tự thực hiện:
- Đối với cá nhân, tổ chức:
+ Doanh nghiệp tự xét thấy đáp ứng các điều kiện theo quy định qui định, nếu muốn được cấp Thẻ thì có văn bản đề nghị cấp Thẻ gửi Cục Hải quan, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đề nghị xin cấp Thẻ.
- Đối với cơ quan nhà nước:
+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xin cấp Thẻ, Cục Hải quan kiểm tra nếu doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại qui chế này thì xét cấp Thẻ cho doanh nghiệp. Trường hợp không chấp nhận thì Cục Hải quan có văn bản thông báo rõ lý do từ chối cấp Thẻ.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
- Hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Văn bản đề nghị cấp Thẻ gửi Cục Hải quan, nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đề nghị xin cấp Thẻ
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày tại cấp Cục
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục trưởng Cục Hải quan
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ
- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không có
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về Hải quan khi đáp ứng được các điều kiện:
+ Có hoạt dộng xuất nhập khẩu trong thời gian 365 ngày, tính đến ngày nộp đơn xin cấp Thẻ ưu tiên làm thủ tục Hải quan cho lô hàng xuất khẩu, được cơ quan Hải quan xác định là:
- Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới;
- Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế;
- Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
+ Không còn nợ thuế quá hạn quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;
+ Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Hải quan sửa đổi năm 2005;
+ Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
+ Thông tư số 73/2005/TT-BTC ngày 05/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top