thủ tục để hoàn thuế và sửa lại tờ khai

Chim cánh cụt

New member
Bài viết
4
Reaction score
3
Doanh nghiệp có nhập lô hàng có hưởng C/O FORM AI, do Hải quan nghi ngờ tính hợp lệ của C/O, yêu cầu doanh nghiêp khai bổ sung và nộp thuế với thuế suất ưu đãi, nay Hải quan cho biết C/O hợp lệ. Vậy thủ tục để hoàn thuế và sửa lại tờ khai như thế nào?
 

Phương Lan

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Tại điều 131 Thông tư số 38/2015 mới được sửa đổi bổ sung tại khoản khoản 64 điều 1 Thông tư số 39/2018 của Bộ Tài chính có quy định như sau. Mình trích dẫn ra đây, Bạn tham khảo luôn nhé

4.Điều 131 được sửa đổi, bổ sung như sau: học logistics

“Điều 131. Thủ tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa


Tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được xác định là nộp thừa theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; điểm a khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP.

2. Trách nhiệm của người nộp thuế

Người nộp thuế khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 03 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp hồ sơ giấy người nộp thuế nộp công văn đề nghị hoàn thuế theo mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

3. Trách nhiệm của cơ quan hải quan

Cơ quan hải quan nơi phát sinh khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thực hiện kiểm tra thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử, nếu xác định kê khai của người nộp thuế là chính xác thì phản hồi thông tin về việc hồ sơ kê khai đã được chấp nhận cho người nộp thuế. Trường hợp xác định kê khai của người nộp thuế chưa chính xác, cơ quan hải quan phản hồi thông tin từ chối tiếp nhận hồ sơ thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Trường hợp hồ sơ giấy cơ quan hải quan tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu nội dung đề nghị của người nộp thuế với các quy định của pháp luật về quản lý thuế, nếu xác định không đủ điều kiện hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, cơ quan hải quan thông báo theo mẫu số 12/TBKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư trong thời hạn 08 giờ làm việc.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn hợp lệ của người nộp thuế đề nghị hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa, cơ quan hải quan ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 09/QĐHT/TXNK Phụ lục VI và thông báo cho người nộp thuế. Trường hợp không đủ điều kiện hoàn thuế thực hiện thông báo theo mẫu số 12/TBKTT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này.

4. Việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định tại Điều 132 Thông tư này. Số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đồng thời với thuế nhập khẩu (nếu có).”
 

Đỗ Thị Chi Mai

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Thủ tục hoàn thuế đây nhé
- Bước 1: Truyền tờ khai hải quan ghi thêm mục ghi chép khác là nợ C/O. Khai mã thuế suất là B01.
- Bước 2: Nộp tờ khai hải quan
+ Luồng vàng và đỏ: Nộp thêm công văn nợ C/O.
+ Luồng xanh: Lên đội tổng hợp nộp công văn nợ C/O.
- Bước 3: Bổ sung C/O khi đã có C/O
+ Khai bổ sung AMA và làm thêm mẫu số 03/KBS/GSQL. (lưu ý: khai số thuế nhập khẩu hoàn lại phải đúng bằng số tiền thuế lẽ ra được giảm khi nhập khẩu có C/O)
+ Nộp 2 chứng từ trên cho cán bộ tiếp nhận bộ hồ sơ trước đây của mình.
+ Nhận lại tờ khai bổ sung đã được chấp nhận từ Hải quan.
- Bước 4: Hoàn thuế
+ Hồ sơ gồm: Tờ khai ban đầu + bản copy giấy nộp thuế + tờ khai bổ sung được chấp nhận + công văn xin hoàn thuế (mẫu 09) có đính kèm mẫu ở cuối bài,tất cả phải có chữ và dấu sao y. Nộp cho đội hoàn thuế.
+ Khi bộ chứng từ hoàn thuế đã hợp lệ, Hải quan sẽ cho ngày hẹn lấy giấy quyết định hoàn thuế => mang giấy đó về rồi đợi tầm khoảng 1 tuần là tiền vào.
 

Hạ Thu

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Có thể cho mình hỏi đối tượng được hoàn thiếu này là ai, buộc phải tuân thủ theo điều kiên nào vậy?
Nếu như doanh nghiệp mình thuộc đối tượng đó nhưng vì mình chưa nộp đủ hồ sơ trong thời hạn thì có được gia hạn thời gian và bổ sung sau được không?
 

Thành viên trực tuyến

Top