Thủ tục hải quan đối với hàng hóa phải làm thủ tục dán nhãn năng lượng

hải ly

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình làm về bên mảng này, chia sẻ cho mọi người một chút thông tin.

Căn cứ Điều 2, Điều 3 Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Chính phủ thì: Đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 thực hiện dán nhãn năng lượng theo hình thức bắt buộc; từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục và tiêu chuẩn áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu phải thực hiện theo quy định hiện hành.

Theo hướng dẫn tại công văn 4142/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2015 của Tổng cục Hải quan, đối với phương tiện thiết bị thuộc danh mục dán nhãn năng lượng theo Quyết định 51/2011/QĐ-TTg cơ quan Hải quan tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6772/TCHQ-GSQL ngày 13/11/2013 của Tổng cục Hải quan. Cơ quan Hải quan không kiểm tra nội dung dán nhãn năng lượng.

Thực hiện công văn số 3854/BCT-TCNL ngày 21/4/2015 của Bộ Công thương, đối với phương tiện thiết bị kiểm soát hiệu suất năng lượng theo Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Chính phủ thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ chứng từ về phù hợp mức hiệu suất năng lượng tối thiểu (Phiếu thử nghiệm trên mức hiệu suất tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công thương chỉ định cấp hoặc Quyết định chứng nhận dán nhãn năng lượng) để tiến hành thông quan hàng hóa.
 

Thành viên trực tuyến

Top