thủ tục hải quan đối với những hàng hóa thuộc về người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh nhập cảnh qua biên giới

Anh Kiệt

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
1.Căn cứ pháp lý

Tuân thủ theo các điều kiện được quy định trong:

- Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, hải quan.

- Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu.

- Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/06/2009 của Bộ Công Thương Quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu.

- Quyết định số 202/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hải quan Ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2.Trình tự thực hiện

Căn cứ vào quyết định số 2770/QĐ-BTC được ban hành ngày 25/12/2015 của Bộ Tài chính quy đinh rõ về việc làm thủ tục hải quan đối với những hàng hóa thuộc về người xuất cảnh, nhập cảnh và phương tiện xuất cảnh nhập cảnh qua biên giới thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đăng ký làm thủ tục hải quan bao gồm: 1 bộ

Tờ khai hải quan và các hồ sơ khi làm thủ tục hải quan

  • Tờ khai hải quan đối với hàng hóa bao gồm tờ khai nhập khâu - xuất khẩu
  • Tờ khai hải quan đối với phương tiện vận chuyển: được gọi là Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm xuất-tái nhập, tạm nhập-tái xuất.

Bước 2: Khai báo hải quan trên phần mềm điện tử

Người đi khai hải quan có thể bao gồm: chủ hàng, hoặc đại diên bên vận chuyển sẽ khai báo hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu lên tờ khai hải quản xuất nhập khẩu và khai áo vè phương tiện vận tải xuất nhập cảnh theo tờ khai phương tiện xuất nhập khẩu, nộp và xuất trình tờ khai đính kèm với hồ sơ về hàng hóa, phương tiện và giấy phép điều khiển phương tiện phù hợp với phương tiện mà đối tượng đang điều khiển.

Mọi hồ sơ, đối tượng nộp lại cho hải quan tại cửa khẩu để làm thủ tục hải quan và giải quyết và thông quan hàng hóa theo quy định

Bước 3: Chờ phản hồi từ cơ quan Hải quan

Sau khi tiếp nhận tờ khai và hồ sơ hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu, hay hồ sơ phương tiện xuất nhập cảnh và giấy phép điều khiển phương tiện của Người khai hải quan; Bên Hải quan sẽ căn cứ theo các thông tin đăng ký với mặt hàng thực tế hàng hóa có phù hợp với nhau hay không? Sau khi kiểm tra, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ để giải quyết về vấn đề làm thủ tục hải quan và thông quan cho người khai.

Thời hạn giải quyết trong vòng 8 giờ làm việc, đối với các phương tiện vận tải thì không quá 2 giờ làm việc.

Người khai phải đóng 20.000 đồng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 200.000 đồng đối với hàng quá cảnh.

Tìm hiểu thêm về các nghiệp vụ và học xuất nhập khẩu tại https://weblogistics.vn
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top