Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo quy định

phan hồng

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Mọi người tham khảo nhé.
1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người nộp thuế có văn bản đề nghị khai bổ sung.
- Bước 2: Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ khai bổ sung và thông báo kết quả cho người nộp thuế biết.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị khai bổ sung (mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính): nộp 02 bản chính.
- Các giấy tờ kèm theo để chứng minh việc khai bổ sung.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết:
- Trong 02 giờ làm việc đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót và khai bổ sung với cơ quan hải quan:
+ Sau khi hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra chi tiết hồ sơ;
+ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra.
- Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ thông tin hoặc hồ sơ (nếu có) đối với trường hợp khai bổ sung:
+ Sau thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa nhưng trước khi thông quan;
+ Quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thông quan hoặc sau khi cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra trên văn bản khai bổ sung.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Khai bổ sung hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

10. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
- Sau khi Hệ thống phân luồng tờ khai nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan;
- Tổ chức, cá nhân xác định có sai sót trong việc khai hải quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan nhưng trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra;
Trích: Báo Hải quan Việt Nam
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top