Thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng?

Đồ gia dụng không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định, nên bạn có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác nhé.
 
Để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa trong bước này, bạn cần có bộ chứng từ để làm hồ sơ hải quan. Thông thường sau khi hàng xếp lên tàu tại cảng nước ngoài, người bán hàng gửi cho bạn một bộ chứng từ gốc.
Số lượng & loại giấy tờ sẽ quy định rõ trong hợp đồng mua bán, và thường gồm các chứng từ sau:
  • Bộ vận tải đơn (Bill of Lading): 3 bản chính
  • Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)- 3 bản chính
  • Bản kê chi tiết hàng hoá (Packing List): 3 bản chính
  • Giấy chứng nhận xuất xứ (CO - Certificate of Origin): có thể theo mẫu D, E, AK… để được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu.
  • Ngoài ra còn một số giấy tờ khác như: chứng nhận chất lượng (CQ), chứng nhận phân tích (CA), đơn bảo hiểm, hun trùng, kiểm dịch ... nếu có.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top