Chia sẻ Thủ tục nhập khẩu máy móc nông nghiệp

Chung Nguyen

New member
Bài viết
27
Reaction score
1
HỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY NÔNG NGHIỆP

Nhập khẩu máy móc nông nghiệp đang là nhu cầu rất lớn của nhiều doanh nghiệp hiện nay cũng như nhu cầu về máy móc để phát triển nông nghiệp trong nước tăng cao. Trước đây mặt hàng máy móc nông nghiệp thuộc diện kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu theo quy định của nhà nước, được quy định tại thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT.

1./ Về kiểm tra chất lượng nhà nước:

Tuy nhiên để đẩy mạnh việc cộng nghiệp hóa trong xản xuất nông nghiệp, Nhà nước đã ban hàng thông tư 28/2017/TT-BTNNPTNT đã loại bỏ nhóm máy móc nông nghiệp ra khỏi danh mục phải kiểm tra chất lượng. Do vậy hàng máy nông nghiệp mới 100% hiện tại không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.


Do mặt hàng máy móc, hàng mới 100% không thuộc danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành hay xin giấy phép nên doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu bình thường.

Bộ chứng khai báo hải qua nhập khẩu bao gồm:

– Tờ khai hải quan nhập khẩu

– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)

– Packing list (phiếu đóng gói hàng hóa)

– Commercial Contract (hợp đồng thương mại)

– Bill of Lading (vận đơn đường biển)

– C/O (giấy chứng nhận xuất xứ của hàng hóa).
Thông tin chi tiết tại: https://vietmylogistic.com/tin-tuc/thu-tuc-nhap-khau-may-nong-nghiep/
1619487013188.png
 
Top