Giải đáp Thủ tục nhập khẩu nhân sâm

Bài viết
79
Reaction score
0
CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU NHÂN SÂM

Chính sách nhập khẩu nhân sâm và quy trình làm tục nhập khẩu mặt hàng này. Được quy định trong những văn bản pháp luật sau đây:
 • Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
 • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/09/2014;
 • Thông tư 04 /2017/TT-BNNPTNT ngày 14/02/2017;
 • Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018;
 • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;
 • Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/20218;
 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;
 • Thông tư 11/2021/TT-BNN&PTNT ngày 20/09/2021.
Theo những văn bản trên đây thì mặt hàng nhân sâm không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi nhập khẩu nhân sâm cần chú ý những điểm sau:
 • Nhân sâm sử dụng làm thuốc phải làm có giấy phép và công bố chất lượng theo quy định tại Thông tư 48/2018/TT-BYT;
 • Nhân sâm nhập khẩu thì phải làm kiểm dịch thực vật;
 • Đối với thực phẩm chức năng hoặc kẹo từ nhân sâm lúc nhập khẩu phải làm công bố vệ sinh ATTP.

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ VÀ THỦ TỤC HẢI QUAN

Liên hệ em để được tư vấn và báo giá: 0923906346_Ms Daisy
Mail: sale04@doortodoorviet.com
Web: doortodoorviet.com

Xem thêm:
https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-nhan-sam/

Screenshot 2022-11-04 091024.png
 
Top