Thủ tục nhập khẩu phân bón sulphat amoni

Bài viết
2
Reaction score
0
Công ty mình có ký hợp đồng nhập khẩu phân bón sunphat amoni từ đối tác Trung quốc nhưng đến thời điểm hiện nay chưa làm xong thủ tục xin cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt nam và Giấy phép nhập khẩu.
Sau khi nghiên cứu điều 26 và điều 27 của Nghị định 108 ngày 20/09/2017 của chính phủ thì Công ty mình đã thông qua một đơn vị khác đã được cấp: Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam( Họ cấp cho công ty mình tôi một giấy ủy quyền để nhập khẩu).
Công ty chúng tôi kính đề nghị cơ quan Hải quan trợ giúp: Ngoài các hồ sơ theo quy định cộng thêm Giấy ủy quyền thì như vậy đã đủ điều kiện mở tờ khai để nhập khẩu chưa ạ?
 
Bài viết
2
Reaction score
1
Công ty mình có ký hợp đồng nhập khẩu phân bón sunphat amoni từ đối tác Trung quốc nhưng đến thời điểm hiện nay chưa làm xong thủ tục xin cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt nam và Giấy phép nhập khẩu.
Sau khi nghiên cứu điều 26 và điều 27 của Nghị định 108 ngày 20/09/2017 của chính phủ thì Công ty mình đã thông qua một đơn vị khác đã được cấp: Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam( Họ cấp cho công ty mình tôi một giấy ủy quyền để nhập khẩu).
Công ty chúng tôi kính đề nghị cơ quan Hải quan trợ giúp: Ngoài các hồ sơ theo quy định cộng thêm Giấy ủy quyền thì như vậy đã đủ điều kiện mở tờ khai để nhập khẩu chưa ạ?
nếu cty bạn được đơn vị khác có phân bón đã được công nhận lưu hành tại Việt Nam ủy quyền nhập khẩu,thì sẽ được phép nhập khẩu phân bón, không cần giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ về quản lý phân bón.
Ngoài hồ sơ hải quan nhập khẩu theo quy định, Giấy ủy quyền nhập khẩu phân bón bản chính, Cty bạn phải nộp cho cơ quan hải quan Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu đạt yêu cầu để được thông quan hàng hóa nữa nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top