Chia sẻ Thủ tục nhập khẩu xi mắng gắn xương mới nhất

annanguyen1

New member
Bài viết
22
Reaction score
0
Quy trình làm thủ tục nhập khẩu xi măng gắn xương. Được quy định tại các văn bản pháp luật sau đây:

  • Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày;
  • Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016;
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
  • Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018;
  • Công văn 4658/BYT-TB-CT ngày 12/08/2019;
  • Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021;
  • Thông tư hướng dẫn /2021/TT-BYT ngày /12/2021. Hướng dẫn thực hiện nghị định 98/2021/NĐ-CP;
  • Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017;
  • Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020;
  • Văn bản 43/2021/TT-BTC ngày 11/06/2021.
Trên đây là toàn bộ văn bản quy định về quy trình làm thủ tục nhập khẩu xi măng gắn xương, nếu Quý vị chưa hiểu hết những văn bản trên. Vui lòng liên hệ đến hotline hoặc hotmail của chúng tôi để được tư vấn.

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ - THỦ TỤC HẢI QUAN
Tư vấn liên hệ:
- Em Anna ( Mobil/zalo): 0353155958, tel: 0886288889
- Email: sale01@doortodoorviet.com
Xem thêm: https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-xi-mang-gan-xuong/

MRDv9vrIH5L4tVmEsdcsBizD3NuiFW59QjUrnvuOORfKY4RAitCD80cQCs5FttqTW_scHU_Ujl4wM0ptW1qqdx3p8DRdCCeatGISoAinKg=w752
 
Top