Thủ tục nhập khẩu tai nghe

#1
Mọi người cho em hỏi là thủ tục nhập khẩu tai nghe như thế nào? Ai đã từng làm mặt hàng này thì giúp em với
 
#2
mặt hàng này nhập khẩu bthg thôi e. Không thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu, thủ tục như hàng hoá thông thường nhé.