Hướng dẫn Thủ Tục Tạm Nhập Tái Xuất Bồn Rỗng Đã Qua Sử Dụng

Bài viết
3
Reaction score
0
Hướng dẫn thủ tục hải quan về tạm nhập tái xuất bồn rỗng đã qua sử dụng cho doanh nghiệp được Cục Hải quan hướng dẫn trong công văn như sau:

Theo đó, Cục Hải quan TPHCM cho biết, thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất được quy định tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với loại hình hàng hóa là phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bao gồm 4 loại.

Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

Thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập thực hiện theo thỏa thuận của thương nhân với bên đối tác và đăng ký với chi cục hải quan nơi làm thủ tục. Trường hợp thương nhân với bên đối tác thỏa thuận kéo dài thời hạn tạm nhập, tạm xuất thì trước khi hết thời hạn đã đăng ký, người khai hải quan có văn bản thông báo và nộp kèm văn bản thỏa thuận gia hạn tạm nhập, tạm xuất cho chi cục hải quan nơi làm thủ tục. Quá thời hạn tạm nhập, tạm xuất đã đăng ký, nếu thương nhân chưa tái xuất, tái nhập hàng hóa thì bị xử lý theo quy định của pháp luật...

tam-nhap-tai-xuat-bon-rong.png


Quy định về chính sách tạm nhập tái xuất bồn rỗng đã qua sử dụng

Quy định về chính sách tạm nhập, tái xuất thực hiện căn cứ theo Điều 15 Nghị định 69/2018/NĐ-CP và chính sách mặt hàng thực hiện theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khẩu máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Về mã loại hình, doanh nghiệp thực hiện theo Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

Với các quy định nêu trên, doanh nghiệp nhập khẩu có thể cùng lúc mở loại hình tờ khai để nhập khẩu hàng hóa và tạm nhập- tái xuất thuê mượn phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo như quy định tại Khoản 22 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 49 Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

Căn cứ Khoản 23 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 50 Nghị định 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm thì bồn rỗng tạm nhập chứa hàng hóa không thuộc quy định nêu trên.

Hy vọng thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn xuất nhập khẩu sẽ hữu ích tới bạn đọc.

>>>>Xem nhiều: khóa học xuất nhập khẩu online

Nguồn: Báo Hải quan
 
Top