Thủ tục thanh toán xuất khẩu của Ngân hàng Eximbank

Lê Nhân Sứ

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Thông báo thư tín dụng

Ngay sau khi nhận được L/C hoặc tu chỉnh từ Ngân hàng phát hành và đã kiểm tra tính xác thực, Eximbank sẽ thông báo ngay qua điện thoại cho Quý khách hàng để cử nhân viên đến Ngân hàng nhận (cán bộ đến nhận L/C và hoặc tu chỉnh cần mang theo giấy giới thiệu của cơ quan).

Khi nhận L/C hoặc tu chỉnh, Quý khách cần kiểm tra lại nội dung, nếu có điểm nào không phù hợp với hợp đồng đã ký kết với người mua nước ngoài hoặc bất lợi cho việc thanh toán, xin Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với người mua để yêu cầu tu chỉnh L/C cho phù hợp.

Trường hợp Quý khách từ chối không nhận L/C hoặc tu chỉnh, xin vui lòng thông báo ngay bằng văn bản cho Eximbank để chúng tôi thông báo kịp thời cho Ngân hàng phát hành.

Chuyển nhượng thư tín dụng (L/C)

(1) Điều kiện để L/C có thể được chuyển nhượng tại VN Eximbank:
- L/C cho phép chuyển nhượng
- Ngân hàng được ủy quyền chuyển nhượng là VN Eximbank

(2) Khi Quý khách có yêu cầu chuyển nhượng L/C, xin vui lòng gửi cho Eximbank thư yêu cầu chuyển nhượng theo mẫu in sẵn của Eximbank kèm bản chính của L/C cùng các tu chỉnh liên quan (nếu có).

Xuất trình và thanh toán bộ chứng từ theo tín dụng chứng từ

Thủ tục xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu để thanh toán theo L/C

Thư yêu cầu gửi chứng từ đòi tiền có ký tên, đóng dấu và ghi đầy đủ các chi tiết (theo mẫu).

Bản chính L/C và các tu chỉnh liên quan (nếu có).

Các chứng từ theo yêu cầu của L/C

Khi nhận được báo có từ Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Eximbank sẽ thực hiện ngay viêc ghi có theo chỉ thị của Quý khách phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, sau khi đã trừ các phí phát sinh.

Gửi nhờ thu hộ - bộ chứng từ xuất khẩu

Hồ sơ cần thiết

  • Giấy yêu cầu gửi chứng từ nhờ thu (theo mẫu)
  • Bộ chứng từ gốc hàng hóa xuất khẩu

Thủ tục thực hiện

Khách hàng gửi hồ sơ cho Phòng Thanh toán Xuất khẩu

Nhân viên Phòng thanh toán Xuất khẩu sẽ lập thư nhờ thu và gửi kèm bộ chứng từ cho Ngân hàng nước ngoài thu hộ tiền hàng.

Eximbank theo dõi và thông báo cho khách hàng khi nhận được tiền thanh toán từ Ngân hàng nước ngoài.

Chiết khấu chứng từ hàng xuất

Nhằm hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu, tăng vòng quay vốn, Eximbank thực hiện nghiệp vụ chiết khấu chứng từ hàng xuất cho các doanh nghiệp xuất khẩu có bộ chứng từ hàng xuất.

Đối tượng

Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt thành phần kinh tế, có tài khoản tại Eximbank và có bộ chứng từ hàng xuất xuất trình tại Eximbank để đòi tiền theo phương thức tín dụng chứng từ L/C, phương thức Nhờ thu trả ngay (D/P) trả chậm (D/A) kèm chứng và Chuyển tiền điện (TTR) áp dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu vàng.

Thủ tục:

Khi Quý khách có nhu cầu chiết khấu, xin vui lòng gửi Giất đề nghị chiết khấu theo mãu (2 bản).

Xuất trình Giấy đề nghị chiết khấu chứng từ hàng xuất theo L/C trả ngay hoặc Nhờ thu trả ngay trong vòng 10 ngày kể từ ngày Eximbank gửi bộ chứng từ hàng xuất cho Ngân hàng nước ngoài.

Xuất trình Giấy đề nghị chiết khấu chứng từ hàng xuất theo L/C trả chậm bất kỳ lúc nào trong thời hạn thanh toán bộ chứng từ thuộc L/C trả chậm.

Thời gian chiết khấu tối đa:

30 ngày đối với L/C trả ngay
45 ngày đối với L/C chuyển nhượng
60 ngày đối với nhờ thu trả ngay (D/P)
120 ngày đối với bộ chứng từ L/C Nhờ thu trả chậm
15 ngày đối với chiết khấu TTR (mặt hàng vàng)
90 ngày đối với chiết khấu TTR (các mặt hàng khác mặt hàng vàng).

Tỷ lệ chiết khấu tối đa

Tùy theo yêu cầu và theo từng trường hợp cụ thể

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top