Thủ tục xác định trước mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu

Trần Anh Dũng

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Để xác định mã số phân loại hàng hóa làm căn cứ để tính thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, khách hàng phải làm thủ tục để xác định trước mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu.

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan 2014, Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 21/01/2015, Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Trình tự thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Các hồ sơ bao gồm:
khóa học xuất nhập khẩu online
+ Đơn đề nghị xác định trước

Theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính: 01 bản chính;

+ Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có) hoặc tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số nộp đủ hồ sơ cung cấp thông tin, chứng từ, hồ sơ đối với hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu đến cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan sẽ là đơn vị giải quyết và thực hiện các thủ tục hành chính.

Bước 3: Chờ phản hồi từ cơ quan Hải quan

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ (đối với trường hợp thông thường), hoặc 60 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ (đối với trường hợp phức tạp cần xác minh làm rõ), Hải quan sẽ Thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa.

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 

Thành viên trực tuyến

Top