Thủ tục xuất khẩu cọc tre,mặt hàng tre

Nam Thần

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Nhà mình có làm mặt hàng nay muốn xuất bán ra nước ngoài gửi cho người anh em bên đó bán giùm, bạn nào giúp nhà mình cái Thủ tục xuất khẩu cọc tre,mặt hàng tre như thế nào k
 

Đại Tượng

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Mã số HS:
Việc xác định HS của mặt hàng dựa vào tính chất và thành phần cấu tạo của hàng hóa, thực tế hàng hóa nhập khẩu; áp dụng 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và các văn bản hướng dẫn phân loại hàng hóa theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính thì mặt hàng bạn đọc dự kiến xuất khẩu là tre, vầu, lành lành (cây họ tre trúc) có thể thuộc nhóm 1401 “Nguyên liệu thực vật chủ yếu dùng để tết bện (như: tre, song, mây, sậy, liễu gai, cây bấc, cọ sợi, đã rửa sạch, chuội hoặc các loại rơm, rạ ngũ cốc đã tẩy hoặc nhuộm và vỏ cây đoạn)”. Cụ thể mã HS 1401.10.00 là mặt hàng tre.

- Thuế xuất khẩu:
+ Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 thì các mặt hàng thuộc nhóm 1401 không nằm trong danh sách các mặt hàng chịu thuế.
+ Căn cứ vào khoản 2 Điều 2 Thông tư 193/2012/TT-BTC thì: “Trường hợp một mặt hàng không được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu thì khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan vẫn phải khai mã số của mặt hàng đó theo 08 chữ số tương ứng với mã số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại mục I Phục lục II ban hành kèm theo Thông tư này và ghi mức thuế suất thuế xuất khẩu là 0% (không phần trăm)”. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu:
Bạn tham khảo các quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
(Nguồn Tổng hợp)
 

Thành viên trực tuyến

Top