Thuật ngữ đại lý trong xuất nhập khẩu

Hương Lê od

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
1. Khái niệm

Đại lý là thương nhân trung gian đứng ra cung cấp dịch vụ thương mại cho khách hàng nhằm thu tiền thù lao, tiền thù lao gọi là phí đại lý.

Phí đại lý là một khoản tiền cố định, hoặc tỷ lệ phần trăm so với doanh thu bán hoặc là chênh lệch giá giữa giá mua và giá bán.

2. Các loại đại lý

a.Xét theo phạm vi quyền hạn:

- Đại lý toàn quyền là người thương nhân trung gian có thể làm thay mọi việc của người ủy thác

- Tổng đại lý là thương nhân trung gian được người ủy thác ủy quyền một phần công việc nhất định nào đó.

- Đại lý đặc biệt là người chỉ làm một việc nhất định học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

b. Xét theo mức độ ủy quyền

- Đại lý thị ủy: là thương nhân trung gian làm việc theo sự ủy thác của khách hàng, với danh nghĩa và chi phí người ủy thác

Tiền thù lao là khoản tiền cố định hoặc tỷ lệ phần trăm theo sự thỏa thuận.

- Đại lý hoa hồng là thương nhân trung gian làm việc theo sự ủy thác với danh nghĩa của người đại lý, chi phí người ủy thác chịu, thù lao là khoản tiền hoa hồng

- Đại lý kinh tiêu: Là thương nhân trung gian hoạt động với danh nghĩa và chi phí của chính mình. Thù lao là khoản chênh lệch giá giữa giá của người ủy thác với giá bán lại hàng hóa cho khách hàng

Ngoài ra, trên thị trường thế giới chúng ta còn gặp những đại lý có tên gọi như:

- Đại lý gửi bán: là một dạng của đại lý hoa hồng, nhận bán hàng từ kho của người đại lý ra thị trường

- Đại lý đảm bảo thanh toán: Là đại lý đứng ra đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng

- Đại lý độc quyền: là đại lý duy nhất của người ủy thác tại thị trường nào đó;

- Factor là một loại đại lý được người ủy thác giao quyền chiếm hữu hàng hóa hoặc chứng từ sở hữu hàng hóa. Được phép đứng tên mình bán hay cầm cố hàng hóa với giá cả mình cho là có lợi nhất cho người ủy thác.
 

Thành viên trực tuyến

Top