Thuật ngữ irrevocable

Hương Susan

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Nhằm đi trả lời câu hỏi: L/C không thể hiện chữ irrevocable thì thuộc loại nào? Có thực hiện được không?

"irrevocable" có nghĩa là không thể hủy ngang. Ngược với "irrevocable" là "revocable", tức có thể hủy ngang. Nếu L/C ghi là có thể hủy ngang, thì Ngân hàng phát hành có thể hủy bỏ hoặc sửa đổi L/C vào bất cứ khi nào trước khi người thụ hưởng giao hàng. Do quyền lợi của người thủ hưởng không được đảm bảo, nên loại L/C có thể hủy ngang không bao giờ được người thụ hưởng chấp nhận, nên nó chỉ tồn tại về mặt lý thuyết. Để được người thụ hưởng chấp nhận, trong thực tế, tất cả các L/C đều phải thuộc loại không thể hủy ngang, nghĩa là sau khi đã phát hành thì Ngân hàng phát hành không tự ý đơn phương hủy bỏ hay sửa đổi bất kỳ nội dung nào của L/C mà không có sự đồng thuận của người thụ hưởng. Như vậy, trong thực tiễn, khi nói đến L/C thì luôn thuộc loại không hủy ngang. Từ thực tế này, tạo Điều 3 UCP 600 quy đinh: " A credit is irrevocable even if there is no indication to that effect". Nghĩa là: "Một L/C là không thể hủy ngang ngay cả khi L/C không quy định như thế".
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top