Chia sẻ Thuật ngữ Tiếng Anh trong Xuất nhập khẩu và Logistics

Vũ Hồng Vân

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
THUẬT NGỮ XUẤT NHẬP KHẨU
 • Sole Agent/Exclusive partner: đại lý độc quyền/đối tác độc quyền
 • Customer: khách hàng
 • Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
 • End user = consumer
 • Consumption: tiêu thụ
 • Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
 • Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
 • Supplier: nhà cung cấp
 • Producer: nhà sản xuất
 • Trader: trung gian thương mại
 • OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
 • ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
 • Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
 • Intermediary = broker
 • Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
 • Sole Agent/Exclusive partner: đại lý độc quyền/đối tác độc quyền
 • Customer: khách hàng
 • Consumer: người tiêu dùng cuối cùng
 • End user = consumer
 • Consumption: tiêu thụ
 • Exclusive distributor: nhà phân phối độc quyền
 • Manufacturer: nhà sản xuất (~factory)
 • Supplier: nhà cung cấp
 • Producer: nhà sản xuất
 • Trader: trung gian thương mại
 • OEM: original equipment manufacturer: nhà sản xuất thiết bị gốc
 • ODM: original designs manufacturer: nhà thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng
 • Brokerage: hoạt động trung gian (broker-người làm trung gian)
 • Intermediary = broker
 • Commission based agent: đại lý trung gian (thu hoa hồng)
 • Hub: bến trung chuyển
 • Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Cont hàng XK trước khi Container được xếp lên tàu. tài liệu nguyên lý kế toán
 • Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Cont hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 • On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng NK sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
 • Intermodal: Vận tải kết hợp
 • Trailer: xe mooc
>>>>> Xem thêm: incoterms 2010 là gì
 • Clean: hoàn hảo
 • Place of return: nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 • Dimension: kích thước
 • Tonnage: Dung tích của một tàu
 • Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
 • Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
 • Railway: vận tải đường sắt
 • Pipelines: đường ống
 • Inland waterway: vận tải đường sông, thủy nội địa
NHÓM II. THUẬT NGỮ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ
 • Freight forwarder: hãng giao nhận vận tải
 • Consolidator: bên gom hàng (gom LCL)
 • Freight: cước
 • Ocean Freight (O/F): cước biển
 • Air freight: cước hàng không
 • Sur-charges: phụ phí
 • Addtional cost = Sur-charges
 • Local charges: phí địa phương
 • Delivery order: lệnh giao hàng
 • Terminal handling charge (THC): phí làm hàng tại cảng
 • Handling fee: phí làm hàng
 • Seal: chì
 • Documentations fee: phí làm chứng từ (vận đơn)
 • Place of receipt: địa điểm nhận hàng để chở
 • Place of Delivery: nơi giao hàng cuối cùng
 • Port of Loading/airport of loading: cảng/sân bay đóng hàng, xếp hàng
 • Port of Discharge/airport of discharge: cảng/sân bay dỡ hàng
 • Port of transit: cảng chuyển tải
 • Shipper: người gửi hàng
 • Consignee: người nhận hàng
 • Notify party: bên nhận thông báo
 • Quantity of packages: số lượng kiện hàng
 • Volume weight: trọng lượng thể tích (tính cước LCL)
 • Measurement: đơn vị đo lường
 • As carrier: người chuyên chở
 • As agent for the Carrier: đại lý của người chuyên chở
 • Shipmaster/Captain: thuyền trưởng
 • Liner: tàu chợ
 • Voyage: tàu chuyến
 • Charter party: vận đơn thuê tàu chuyến
 • Ship rail: lan can tàu
 • Full set of original BL (3/3): bộ đầy đủ vận đơn gốc (thường 3/3 bản gốc)
 • Back date BL: vận đơn kí lùi ngày
 • Container packing list: danh sách container lên tàu
 • Means of conveyance: phương tiện vận tải
 • Place and date of issue: ngày và nơi phát hành
 • Freight note: ghi chú cước
 • Ship’s owner: chủ tàu
 • Merchant: thương nhân
 • Bearer BL: vận đơn vô danh
 • Unclean BL: vận đơn không hoàn hảo (Clean BL: vận đơn hoàn hảo)
 • Laytime: thời gian dỡ hàng
 • Payload = net weight: trọng lượng hàng đóng (ruột)
 • On deck: trên boong, lên boong tàu
 • Notice of readiness:Thông báo hàng sẵn sàng để bốc /dỡ
 • Through BL: vận đơn chở suốt
 • Port-port: giao từ cảng đến cảng
 • Door-Door: giao từ kho đến kho
 • Service type: loại dịch vụ FCL/LCL
 • Service mode: cách thức dịch vụ
 • Multimodal/Combined transport operation =MTO/CTO: Người kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức
 • Consignor: người gửi hàng (= Shipper)
 • Consigned to order of = consignee: người nhận hàng
 • Container Ship: Tàu container
 • Named cargo container: cont chuyên dụng
 • Stowage: xếp hàng
 • Trimming: san, cào hàng
 • Crane/tackle: cần cẩu
 • Cu-Cap: Cubic capacity: thể tích có thể đóng hàng của container (ngoài vỏ cont)
 • On board notations (OBN): ghi chú lên tàu
 • Said to contain (STC): kê khai gồm có
 • Shipper’s load and count (SLAC): chủ hàng đóng và đếm hàng
 • Hub: bến trung chuyển
 • Pre-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Cont hàng XK trước khi Container được xếp lên tàu.
 • Carriage: Hoạt động vận chuyển đường biển từ khi Cont hàng được xếp lên tàu tại cảng xếp hàng đến cảng dỡ hàng
 • On-carriage: Hoạt động vận chuyển nội địa Container hàng NK sau khi Container được dỡ khỏi tàu.
 • Intermodal: Vận tải kết hợp
 • Trailer: xe mooc
 • Clean: hoàn hảo
 • Place of return: nơi trả vỏ sau khi đóng hàng (theo phiếu EIR)
 • Dimension: kích thước
 • Tonnage: Dung tích của một tàu
 • Deadweight– DWT: Trọng tải tàu
 • Slot: chỗ (trên tàu) còn hay không
 • Railway: vận tải đường sắt
 • Pipelines: đường ống
 • Inland waterway: vận tải đường sông, thủy nội địa
 • PCS (Panama Canal Surcharge): Phụ phí qua kênh đào Panama
 • Labor fee: Phí nhân công
 • International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code): mã hiệu hàng nguy hiểm
 • Estimated schedule: lịch trình dự kiến của tàu
 • Ship flag: cờ tàu
 • Weightcharge = chargeable weight
 • Tracking and tracing: kiểm tra tình trạng hàng/thư
 • Weather in berth or not – WIBON: thời tiết xấu
 • Proof read copy: người gửi hàng đọc và kiểm tra lại
 • Free in (FI): miễn xếp
 • Free out (FO): miễn dỡ
 • Laycan: thời gian tàu đến cảng
 • Full vessel’s capacity: đóng đầy tàu
 • Order party: bên ra lệnh
 • Marks and number: kí hiệu và số
 • Multimodal transportation/Combined transporation: vận tải đa phương thức/vận tải kết hợp
 • Description of package and goods: mô tả kiện và hàng hóa
 • Equipment: thiết bị(ý xem tàu còn vỏ cont hay không)
 • Container condition: điều kiện về vỏ cont (đóng nặng hay nhẹ)
 • DC- dried container: container hàng khô
 • Weather working day: ngày làm việc thời tiết tốt
 • Customary Quick dispatch (CQD): dỡ hàng nhanh (như tập quán tại cảng)
 • Security charge: phí an ninh (thường hàng air)
 • International Maritime Organization (IMO):Tổ chức hàng hải quốc tế
 • Laydays or laytime: Số ngày bốc/dỡ hàng hay thời gian bốc/dỡ hàng
 • Said to weight: Trọng lượng khai báo
 • Said to contain: Được nói là gồm có
 • Time Sheet or Layday Statement: Bảng tính thời gian thưởng phạt bốc/dỡ
Mình thấy nhiều thuật ngữ khá hay nên chia sẻ cho mn, chi tiết các bạn tham khảo bài viết tại nguồn nhé!

Nguồn: Gia đình xuất nhập khẩu
 

Thành viên trực tuyến

Top