Hướng dẫn Thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT trước khi bán hàng

nghia

Member
Bài viết
50
Reaction score
1
Thực hiện hợp quy sản phẩm dệt may theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT

Thông tư số 21/2017/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may (QCVN:01/2017/BCT); Thông tư số 07/2018/TT-BCT ngày 26/4/2018 và Thông tư số 20/2018/TT-BCT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 21/2017/TT-BCT.

1. Quy định về công bố hợp quy.

Theo đó, các sản phẩm dệt may bao gồm quần áo, da giày, thảm, chăn, màn, mền, vải, phụ kiện dệt may khác (được quy định tại Phụ lục I của QCVN:01/2017/BCT), trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy; gắn dấu hợp quy (CR) theo các quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Theo quy định, mức giới hạn hàm lượng formaldehyde trong các sản phẩm không được vượt quá các giới hạn sau:

- 30mg/kg với đối với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;
- 75mg/kg với đối với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da;
- 300mg/kg cho sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da.

Và mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg.

– Việc công bố này có thể được thực hiện dựa vào hai phương thức:

+ Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu, đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

+ Phương thức 7: Thử nghiệm và đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa.

2. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may.

- Phải công bố hợp quy theo quy định tại QCVN:01/2017/BCT.

- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin cung cấp theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.Nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm dệt may chưa thực hiện công bố hợp quy sản phẩm dệt may theo QCVN:01/2017/BCT mà đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trưởng thì sẽ bị lực lượng quản lý thị trường, thanh tra chuyên ngành của các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt theo Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chi tiết các văn bản hướng dẫn: Thông tư số 21/2017/TT-BCT, Thông tư số 07/2018/TT-BCT, Thông tư số 20/2018/TT-BCT, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

Quý khách hàng cần thêm bất cứ thông tin hay câu hỏi thắc mắc nào, xin liên hệ hotline 0904676796 hoặc để lại thông tin liên lạc dịch vụ hỗ trợ 24/7 qua email: hopquydetmay@gmail.com để được tư vấn hỗ trợ.
 

Đính kèm

  • QCDM 2017.pdf
    473.4 KB · Lượt xem: 0
  • 21-bct.signed.pdf
    876.6 KB · Lượt xem: 0

Thành viên trực tuyến

Top