Hướng dẫn Thuế GTGT Hóa Chất Cơ Bản Và Sản Phẩm Hóa Chất

Thuong Ngoc

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Căn cứ theo Công văn số 2837/TCHQ-TXNK do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 12/07 về thuế GTGT hàng nhập khẩu hướng dẫn việc giảm thuế GTGT đối với hóa chất và sản phẩm hóa chất theo Nghị định 15/2012/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2002/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

>>>> Xem nhiều: Học khai báo hải quan ở đâu tốt

Chi tiết được quy định về thuế GTGT hóa chất cơ bản và sản phẩm hóa chất như sau:

1. Đối với hóa chất cơ bản :

Ngày 27/6/2022, Tổng cục Thuế có công văn số 2252/TCT-CS hướng dẫn | thuế GTGT tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP, theo đó “Hóa chất cơ bản” không | thuộc hàng hóa bị loại trừ không được giảm thuế GTGT tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2002/NĐ-CP việc giảm thuế GTGT được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại. Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh Hóa chất cơ bản” và đang áp dụng mức thuế suất là 10% thì được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

hoa-chat.jpg


2. Đối với sản phẩm hóa chất

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP thì: “1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

a) Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo đó, sản phẩm hóa chất không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT,

Trường hợp sản phẩm hóa chất chưa có tên cũng như mã số HS cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2002/NĐ-CP nhưng được xác định là sản phẩm hóa chất khác (mã ngành 202), mã HS tích dấu (*) thì không thuộc đối | tượng giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị định 15/2002/NĐ-CP.

Hy vọng thông tin được chia sẻ tại Diễn đàn xuất nhập khẩu sẽ hữu ích tới bạn đọc.

>>>> Xem thêm: Nên học xuất nhập khẩu online ở đâu
 

Thành viên trực tuyến

Top