Chia sẻ Thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ tái chế, xử lý chất thảo

Liêu Hải Nhi

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021 giải đáp về thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 21/NT-PC ngày 21/9/2021 của Công ty TNHH Ngọc Thiên về việc miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm nhôm thỏi được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Công văn 4962/TCHQ-GSQL ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải của công ty TNHH Ngọc Thiên.4Bạn, Vũ Văn Sỹ, Neo Hugo và 1 người khác

1 lượt chia sẻ

ThíchBình luận


Chia sẻ250480066_5051705958184573_1364322282754992084_n.jpg

249957486_5051706054851230_1688172921148677283_n.jpg

Về vấn đề này, tại Công văn số 4962/TCHQ-TXNK, Tổng cục Hải quan đã dẫn các quy định liên quan thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải như: Điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Khoản 3 Điều 25 và khoản 6 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ; Khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015; Điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 bổ sung khoản 32 Điều 3 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015; Điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP...

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp Công ty TNHH Ngọc Thiên có giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, sản phẩm xuất khẩu thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn đáp ứng quy định tại điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; khoản 23 Điều 2 và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì được miễn thuế xuất khẩu.

Công ty TNHH Ngọc Thiên chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn đáp ứng quy định tại các văn bản pháp luật nêu trên.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan TP. Hà Nội - nơi doanh nghiệp có nhà máy tái chế, xử lý chất thải tổ chức kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp đối với hồ sơ xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn, các chứng từ, tài liệu có liên quan, thực tế hoạt động sản xuất của doanh nghiệp để đảm bảo việc xử lý miễn thuế xuất khẩu theo đúng quy định của pháp luật.

>>>>Xem nhiều: Review học xuất nhập khẩu online ở đâu tốt?
 
Bài viết
287
Reaction score
3
 
Bài viết
287
Reaction score
3
ĐỌC BÁO GIÙM BẠN:
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top