Tính chất pháp lý tùy ý của UCP

Đại cáo

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Lâu nay cứ nghe là UCP tùy ý nên nhiều khi thanh toán L/C không tuân thủ quy định của UCP, vậy cho mình hỏi là tính chất pháp lý tùy ý của UCP được thể hiện ở những điểm nào?
 
Thế này bạn nhé

UCP là văn bản do ICC phát hành, mà ICC là một tổ chức mang tính xã hội (phi chính phủ) chứ không phải là một tổ chức liên chính phủ, do đó, UCP không mang tính chất pháp lý bắt buộc đối với các hội viên cũng như các bên liên quan. Tính chất pháp lý tùy ý thể hiện ở các điểm chính:

1. Tất cả các phiên bản UCP đều còn nguyên giá tri, điều này có nghĩa là phiên bản sau không phủ nhận phiên bản trước. Do đó, khi dẫn chiếu UCP phải nói rõ áp dụng UCP nào.

2. Chỉ khi L/C có dẫn chiêý áp dụng UCP, thì nó mới trở nên có hiệu lực pháp lý bắt buộc điều chỉnh các bên tham gia.

3. Các bên có thể thỏa thuận trong L/C:

a/ Không thực hiện, hoặc thực hiện khác đi một hoặc một số điều khoản quy định trong UCP

b/ Bổ sung những điều khoản vào L/C mà UCP không điều chỉnh.

4. Nếu nội dung UCP có xung đột với luật quốc gia, thì luật quốc gia được vượt lên trên về mặt pháp lý. Điều này hàm ý, phán quyết của tòa án địa phương có thể phủ nhận nội dung giao dịch bằng L/C.

5. Trong giao dịch L/C, các bên trước hết phải tuân thủ các điều khoản của L/C, sau đó mới đến các điều khoản của UCP áp dụng.

Do là văn bản pháp lý tùy ý nên ICC sẽ được miễn trách khi có sai sót, tổn thất phát sinh trong quá trình áp dụng. Các bên liên quan khi áp dụng UCP cần phải hiểu thấu đáo nội dung, sử dụng thành thạo kỹ thuật nghiệp vụ có liên quan.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top