Chia sẻ Tình hình triển khai cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN

Ngà Vyc

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Báo cáo số 03/BC-BXD về tình hình triển khai cơ chế một cửa Quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và công tác kiểm tra chuyên ngành.
Ngày 14/01/2021

1619686641018.png

1619686649647.png

Nguồn: Gia đình xuất nhập khẩu
 

Thành viên trực tuyến

Top