Tình huống giải quyết về thanh toán L/C

Liệu Phạm

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Xác định thời hạn kết thúc kiểm tra chứng từ của ngân hàng trong các trường hợp sau. Biết rằng L/C quy định ngày xuất trình chậm nhất là 15/2 (thứ 2), thứ 7 và Chủ nhật ngân hàng nghỉ làm việc:
a.Người thụ hưởng xuất trình chứng từ ngày 9/2
b.Người thụ hưởng xuất trình chứng từ ngày 15/2
c.Người thụ hưởng xuất trình chứng từ ngày 9/2, nhưng ngày 10 cà 11/2 ngân hàng đóng cửa do thiên tai bất khả kháng.
d.Ngày 13, 14 và 15/2 cả nước nghỉ làm việc để đi bầu cử.
e.Xuất trình lần đầu ngày 12/2, nhưng vì thiếu chứng từ, nên đến 16/2 xuất trình bổ sung đủ.
f.Xuất trình lần đầu ngayd 12/2, ngày 13, 14 và 15/2 cả nước nghỉ làm việc để đi bầu cử, vì thiếu chứng từ, nên đến 16/2 xuất trình bổ sung đủ.
Mọi người cùng thử giải quyết tình huống này thử xem
 

Vũ Phạm Hàm

New member
Bài viết
4
Reaction score
0
Theo quy định tại khoản b, điều 14 UCP 600
Ngân hàng được chỉ định hành động theo sự chỉ định, Ngân hàng xác nhận, nếu có và Ngân hàng phát hành sẽ có tối đa cho mỗi ngân hàng là 5 ngày làm việc ngân hàng tiếp theo ngày xuất trình để quyết định xem xuất trình có phù hợp hay không. Thời hạn này không bị rút ngắn hoặc bị ảnh hưởng nào khác bởi các sự cố xảy ra vào hoặc sau ngày xuất trình rơi đúng vào ngày hết hạn hay ngày xuất trình chậm nhất.
1547286638480.png
 

Thành viên trực tuyến

Top