Tình huống về thanh toán quốc tế

Đặng Tiểu Khoa

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Cho các điều kiện sau:
Bên Xuất khẩu: Công ty XXX, địa chỉ số 39 Trần Phú, Hà Nội. Tài khoản số 4433556677 Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN.

Bên Nhập khẩu: Công ty YYY, địa chỉ số 10, Bank Street, New York. Tài khoản số: 1055357298 tại Citi Bank New York.

Hợp đồng ngoại thương số: 50HX/TKH, ngày 01/07/2007
L/C không hủy ngang số: 567QX/HY, ngày 10.07.2007
Ngân hàng phát hành: Citibank New York, 18 Bank Street, New york.
Hóa đơn thương mại số: 123/HN/HXT, ngày 15.08.2007
Trị giá hợp đồng: 2.000.000 USD

Căn cứ hóa đơn thương mại ngày 20.08.2007, người xuất khẩu ký phát hối phiếu theo phương thức L/C

1/Hãy lập và ký phát hối phiếu với điều kiện thanh toán:
a/ Thanh toán ngay khi nhìn thấy
b/ Thanh toán vào ngày 30.12.2007
c/ Thanh toán sau 60 ngày nhìn thấy
d/ Thanh toán sau 30 ngày ký phát.

2/Lựa chọn phương thức đúng:
a/ Pay to ourselves
b/ Pay to XXX Company
c/ Pay to the order of ourselves
d/ Pay to the order of XXX Company
e/Pay to the Bank for foreign trade of Vietnam
f/Pay to the order of the Bank for foreign trade of Vietnam.

3/ Lựa chọn phương án đúng:
a/ To: Company XXX, No, 30 TranPhu Street, Hanoi
b/ To: Company YYY, No, 10 Bank Street, New York.
c/ To: Bank for foreign trade of Vietnam
d/ To: Citibank New York

4/ Lựa chọn phương án đúng đối với" Name and address of Drawer".
a/ Company XXX, No, 30 TranPhu Street, Hanoi
b/ Company YYY, No, 10 Bank Street, New York.
c/ Bank for foreign trade of Vietnam
d/ Citibank New York

5/ Vì bộ chứng từ có lỗi. nên người Xuất khẩu quyết định gửi chứng từ theo phương thức nhờ thu. Hỏi những gì thay đổi khi ký phát hối phiếu.
 

Đặng Tiểu Khoa

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Để trả lời cho câu hỏi về học xuất nhập khẩu này:

(1)
a/ Hối phiếu thanh toán ngay khi nhìn thấy:

thanh-toan-quoc-te.PNG


(2)Phương án phù hợp và linh hoạt nhất
f/Pay to the order of the Bank for foreign trade of Vietnam.

(3) Phương án đúng
d/ To: Citibank New York

(4) Phương án đúng cho "name and address of Drawẻ":
a/ Company XXX, No, 30 TranPhu Street, Hanoi

(5) Vì bộ chứng từ có lỗi, nên người xuất khẩu quyết định gửi chứng từ theo phương thức nhờ thu. Hỏi những gì thay đổi khi ký phát hối phiếu

thanh-toa-quoc-te.PNG
 
Top