Tổ chức tiêu thụ hàng nhập khẩu

Bài viết
2
Reaction score
0
Hàng hóa nhập khẩu, sau khi hoàn tất các thủ tục thuế và hải quan đối với nhà nước, sẽ chính thức được giao dịch trên thị trường nội địa. Nhà nhập khẩu tổ chức tiêu thụ hàng nhập khẩu trên cơ sở phương án kinh doanh, các đơn đặt hàng hay các hợp đồng kinh tế trong nước.

Hiện nay, các thương nhân hoạt động hợp pháp đều được phép nhập khẩu những hàng hóa mà nhà nước không cấm. Chính vì vậy mà nhà nhập khẩu thường nhập khẩu hàng hóa để phục vụ cho hoạt động kinh doanh trong nước của chính doanh nghiệp, cũng như cung cấp cho duej án thầu, hệ thống phân phối sản phẩm... Trong một số trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có mã số thuế (thường là cơ quan hành chính sự nghiệp)

Như vậy, về cơ bản việc tiêu thụ hàng nhập khẩu dựa vào hai hợp đồng kinh tế chính: hợp đồng ủy thác nhập khẩu và hợp đồng mua bán hàng nhập khẩu.

Tính pháp lý của hai hợp đồng này cần tuân thue Luật thương mại Việt Nam 2005 và Bộ luật dân sự 2005, cũng như những quy định pháp luật về đặc thù của hoạt động thương mại này.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top