Chia sẻ Tờ khai Hàng hóa Nguy hiểm (Dangerous Goods Declaration) là gì?

Bài viết
287
Reaction score
3
Khi bạn muốn vận chuyển hàng nguy hiểm ra nước ngoài, các hãng vận chuyển sẽ yêu cầu bạn khai Tờ khai Hàng hóa Nguy hiểm (DGD) hay Bản khai hàng hóa nguy hiểm. Vậy tờ khai này là gì? Tại sao phải khai và ai sẽ phải khai các nội dung này? Hãy dõi theo bài viết của Nguyên Đăng Việt Nam để tìm câu trả lời nhé!

Tờ khai Hàng hóa Nguy hiểm là gì?

Đối với hàng hóa nguy hiểm, trước khi đóng gói (packing), chủ hàng phải cung cấp thông tin hàng hóa cho người vận chuyển dưới dạng Yêu cầu hàng hóa nguy hiểm – Dangerous Goods Request (DGR)

và sau khi đóng gói, dưới dạng Tờ khai Hàng hóa Nguy hiểm – Dangerous Goods Declaration (DGD – hay MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM) cùng với Nhãn Hàng hóa Nguy hiểm (Dangerous Goods Labels)

Thông tin trên Tờ khai Hàng hóa Nguy hiểm bản cứng hoặc trong hệ thống của hãng vận chuyển và các nhãn trên container được sử dụng cho mục đích lập kế hoạch chất hàng lên phương tiện vận chuyển.

Thông tin trên một tờ khai hàng hóa nguy hiểm

Hàng hóa Nguy hiểm là tài liệu duy nhất chứa tất cả các thông tin liên quan đến hàng hóa về:

  1. Tàu / Voyage / Số hiệu chuyến bay – Vessel / Voyage
  2. Mô tả hàng hóa – Description-
  3. Số lượng – Quantity of Dangerous Goods
  4. số UN – UN No.
  5. Nhóm hàng nguy hiểm -Hazard Class
  6. Tên thông thường và tên kỹ thuật – Proper shipping name and the technical name
  7. Nhóm đóng gói – Packaging Group
  8. Loại và cách đóng hàng – Type and make of packaging
  9. Số container mà những hàng hóa nguy hiểm này được đóng gói – The container number in which these dangerous goods are packed
Ngoài việc DGD phản ánh các chi tiết THỰC TẾ của hàng hóa được đóng gói trong container, nó cũng phải khớp với những gì đã được gửi cho người vận chuyển tại thời điểm Yêu cầu hàng hóa nguy hiểm.

Hãy nhớ rằng người vận chuyển phê duyệt hàng hóa nguy hiểm để vận chuyển dựa trên thông tin được cung cấp tại thời điểm gửi yêu cầu.

Link đầy đủ:

to-khai-hang-hoa-nguy-hiem-Dangerous-Goods-Declaration-768x480.jpg
 

Thành viên trực tuyến

Top