TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ C/O, DANH SÁCH CÁC THÔNG TƯ VỀ C/O

caotrang060189

Administrator
Thành viên BQT
Bài viết
8
Reaction score
5
DANH SÁCH CÁC THÔNG TƯ VỀ C/O

* Thông tư 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.
* Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 Quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
* Thông tư 07/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN.
* Thông tư 05/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 Sửa đổi, bổ sung mẫu giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo thông tư số 31/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê. học xuất nhập khẩu
* Thông tư 04/2015/TT-BTC ngày 16/3/2015 Sửa đổi, bổ sung Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
* Thông tư 42/2014/TT-BTC ngày 18/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.
* Thông tư 21/2014/TT-BTC ngày 25/6/2014 Sửa đổi, bổ sung quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo Hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
* Thông tư 20/2014/TT-BTC ngày 25/6/2014 Quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.
* Thông tư 31/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định khu vực thương mại tự do Việt Nam – Chi Lê.
* Thông tư 01/2013/TT-BTC ngày 03/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2011/TT-BCT ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
* Thông tư 35/2012/TT-BTC ngày 29/11/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
* Thông tư 37/2011/TT-BTC ngày 10/10/2011 Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa.
* Thông tư 06/2011/TT-BTC ngày 21/3/2011 Quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi.
Thông tư 01/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 Sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Thông tư 36/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 Thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
* Thông tư 21/2010/TT-BTC ngày 17/5/2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN.
* Thông tư 15/2010/TT-BTC ngày 15/4/2010 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ.
* Thông tư 33/2009/TT-BTC ngày 11/11/2009 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.
* Thông tư 10/2009/TT-BTC ngày 18/5/2009 Thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế.
* Nghị định 19/2006/NÐ-CP ngày 20/02/2006 Quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hóa.
 

Nguyễn Thị Ly

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Mình đang cần những thông tin này, tìm một hồi giờ mới thấy. Cảm ơn bạn!
 

Văn Quyền

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Đọc một lúc không để vào đầu được những thông tư này, phải qua đi làm tích lũy dẫn mới thấm được :oops:
 

Oanh Oanh

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Khi làm thực tế có cần đọc hiểu hết các thông tư này không ạ
 

Kiều Sang

New member
Bài viết
5
Reaction score
0
ad cho em hỏi là thông tư 39 mới thay đổi, ad có cập nhật ở web luôn ko ạ?
 

Chu Kim Cúc

New member
Bài viết
4
Reaction score
1
Đây đã đầy đủ hết các thông tư chưa ạ, nếu muốn cập nhật thì vào đâu được vậy anh chị
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top