Chia sẻ Top 10 quốc gia sở hữu đội tàu lớn nhất thế giới

Bài viết
287
Reaction score
3
Top 10 quốc gia sở hữu đội tàu lớn nhất thế giới — Dưới đây là danh sách 10 Quốc gia sở hữu tàu hàng đầu bao gồm các loại tàu sau: Bulker, Tanker, Container, Reefer, Small Dry, LNG, LOC, Vehicle Carriers, RoRo, Cruise, OSV, OCV, MODU và CTV.

Bảng xếp hạng dưới đây dựa trên dữ liệu tổng giá trị đội tàu của các quốc gia tính đến tháng 11 năm 2021. Số liệu từ VesselsValue

0*mxEg84cVGGgBHTtv.png

Top 10 quốc gia sở hữu đội tàu lớn nhất thế giới​

  • #1 Trung Quốc
  • #2 Nhật Bản
  • #3 Hy Lạp
  • #4 Hoa Kỳ
  • #5 Singapore
Xem bài viết đầy đủ tại đây:

https://nguyendang.net.vn/vi/top-10-quoc-gia-so-huu-doi-tau-lon-nhat-the-gioi/
 

Thành viên trực tuyến

Top