Chia sẻ TOP 7 Công cụ quản lý chất lượng (7QC-Tools) hiệu quả nhất

Vinacontrol CE HCM

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
7 công cụ quản lý chất lượng (QC-Tools) là một tập hợp các công cụ sử dụng trong hoạt động kiểm soát và cải tiến chất lượng trong doanh nghiệp. Các công cụ này đã được đánh giá là hiệu quả và được sử dụng rộng rãi để phân tích và giải quyết các vấn đề chất lượng. Dưới đây Vinacontrol CE Hồ Chí Minh giới thiệu về 7 công cụ quản lý chất lượng này.
7-cong-cu-quan-ly-chat-luong-1.jpg


Dưới đây là giải thích ngắn gọn về từng biểu đồ trong 7 QC-Tools:
  • Biểu đồ Histogram (Histogram): Biểu diễn phân phối tần suất của một tập dữ liệu. Giúp hiểu rõ hơn về đặc tính và biến động của dữ liệu.
  • Biểu đồ Pareto (Pareto chart): Sắp xếp các vấn đề hoặc nguyên nhân theo thứ tự ưu tiên giảm dần dựa trên mức độ đóng góp của chúng. Giúp tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng nhất.
  • Biểu đồ nhân quả/Biểu đồ xương cá (Cause-and-Effect diagram/Fishbone diagram): Giúp phân tích nguyên nhân gây ra vấn đề bằng cách xác định các yếu tố có liên quan và tương tác với nhau.
  • Biểu đồ phân tán (Scatter diagram): Xác định mối quan hệ giữa hai biến. Giúp nhìn thấy mức độ tương quan và hướng của sự tương quan giữa các biến.
  • Phiếu kiểm tra (Check sheet): Sử dụng để ghi lại và đếm số lần xuất hiện của một sự kiện hoặc thu thập dữ liệu trong quá trình kiểm tra. Giúp đánh giá và phân tích thông tin một cách cụ thể.
  • Biểu đồ kiểm soát (Control chart): Theo dõi quá trình sản xuất hoặc dịch vụ và xác định sự ổn định của nó. Giúp nhận biết các biến động và sai số trong quá trình.
  • Lưu đồ (Flowchart): Biểu diễn các bước trong một quy trình hoặc chuỗi công việc theo trình tự. Giúp hiểu rõ và phân tích quy trình làm việc.
Các công cụ này được sử dụng để phân tích, đánh giá và cải thiện chất lượng trong quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ của một tổ chức.
Đọc chi tiết giải thích và vai trò của từng công cụ qua bài viết sau: https://vinacontrolce.vn/7-cong-cu-quan-ly-chat-luong/
 

Thành viên trực tuyến

Top