Trách nhiệm của người mua và người bán trong điều kiện CIP

Phạm Văn Mạnh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Góc chia sẻ
Trách nhiệm của người mua và người bán trong điều kiện CIP chuyên viên tuyển dụng đào tạo
Trách nhiệm của người mua Thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng
Người mua chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông nhập khẩu hàng hoá
Người mua phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến rủi ro và chi phí của hàng hoá kể từ khi người bán hết trách nhiệm tại nơi đến quy định như chi phí về vận tải, dỡ hàng
Người mua phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc xuất khẩu hàng hóa cho người bán.
Trách nhiệm của người bán khóa học kế toán thuế
Người bán chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông quan xuất khẩu hàng hoá.
Chịu trách nhiệm về hợp đồng vận tải với bên chuyên chở và chịu chi phí bảo hiểm hàng hoá như thoả thuận trong hợp đồng Cung cấp hàng hoá, hoá đơn thương mại và các bằng chứng theo hợp đồng mua bán
Người bán phải thanh toán các khoản chi phí cần thiết như kiểm tra, cân, đo, đong, đếm, đóng gói bao bì, mã kí hiệu, chi phí về xem xét các tiêu chuẩn của hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.
Cung cấp chứng từ và thông tin cho người mua
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top