Trách nhiệm của NHPH khi chứng từ bị mất trên đường đi từ ngân hàng được chỉ định.

Trần Thị Liễu

New member
Bài viết
2
Reaction score
1
Trường hợp chứng từ trên đường vận chuyển từ ngân được chỉ định k phải là ít, khi đó phải xử lý như thế nào.
Trách nhiệm của NHPH khi chứng từ bị mất trên đường đi từ ngân hàng được chỉ định.

Các bạn tham khảo Điều 35 UCP 600.

Khi chứng từ xuất trình phù hợp với điều kiện và điều khoản của L/C, trong thời hạn hiệu lực của l/c và trong thời hạn quy định tại điều điều 14 UCP600, thì người thụ hưởng hoàn toàn có quyền được thanh toán.

Trong trường hợp chứng từ bị mất khi ngân hàng được chỉ định gửi cho NHPH, thì rửi ro được chuyển san NHPH, miễn là mọi chỉ thỉ của NHPH liên quan đến việc gửi chứng từ đều được ngân hàng được chỉ định tuân thủ. Vì ngân hàng phát hành hành động theo yêu cầu và chỉ thị của người mở, nên tiếp đến rủi ro này được chuyển từ NHPH sang người mời.
 
Sửa lần cuối:
Top