Tranh chấp về người phát hành chứng từ

Gia Bảo Trần

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
L/C quy định xuất trình vận đơn đường biển do Công Ty vận tải XXX ký. Bộ chứng từ xuất trình, trong đó vận đơn đã đáp ứng mọi yêu cầu của L/C, tuy nhiên, có một điểm Ngân hàng phát hành cho là có lỗi là: " Cho dù vận đơn có tiêu đề ghi tên công ty vận tải XXX, mà là đại lý YYY của công ty". Vận dụng điều 20(a) UCP 600 chỉ quy định ai là người phát hành, thế là Ngân hàng phát hành đã bắt lỗi vận đơn, tranh chấp xảy ra... và đó cũng là một trong những lý do tại sao "Điều A20) ISBP 745" lại ra đời và cũng là câu trả lời cho ai đúng, ai sai trong tình huống trên. học logistics
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top