Trình tự huỷ tờ khai

#1
Mọi ng cho e hỏi hủy tờ khai có phải khai tờ khai thay thế k ạ. Em nộp rồi mat hq vừa gọi cho e bảo tờ khai phải ghi số tờ khai thay thế. Trình tự của hủy tờ khai thế nào ạ( vì e làm sai mã hiệu phương thức vận chuyển)
 
#2
Mọi ng cho e hỏi hủy tờ khai có phải khai tờ khai thay thế k ạ. Em nộp rồi mat hq vừa gọi cho e bảo tờ khai phải ghi số tờ khai thay thế. Trình tự của hủy tờ khai thế nào ạ( vì e làm sai mã hiệu phương thức vận chuyển)
Thủ tục đây b
1- mở tk thay thế
2- làm mẫu 04 thể hiện lý do huỷ, số tk thay thế
3- up mẫu 04, tk thay thế, tk huỷ lên dịch vụ công
4- mang phiếu tiếp nhận trên dịch vụ công ra chi cục làm thủ tục huỷ