Chia sẻ Trọn bộ chứng từ xuất nhập khẩu Đầy đủ nhất- Thịnh Logistics

Bài viết
31
Reaction score
0
Trọn bộ chứng từ xuất nhập khẩu Đầy đủ nhất- Thịnh Logistics
Dưới sự phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh, hội nhập kinh tế thế giới đã thúc đẩy lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, một bộ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa đầy đủ và hợp lệ theo quy định của pháp luật sẽ bao gồm những loại giấy tờ chứng từ gì, những loại giấy tờ chứng từ nào là cần thiết và những loại nào là không cần thiết, những loại giấy tờ này sẽ do ai phát hành và có thể xin mẫu hay được cấp phát bởi cơ quan, đơn vị, tổ chức Nhà nước nào,… chính là những câu hỏi và thắc mắc bộ chứng từ nhập khẩu gồm những gì mà chắc chắn cả những người vừa bước vào ngành xuất nhập khẩu hàng hóa hay đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này đều cần được giải đáp quy trình làm chứng từ xuất nhập khẩu.
Mục Lục Bài Viết https://vantainhanh247.vn/chung-tu-xuat-nhap-khau/
1 Bộ chứng từ xuất nhập khẩu
1.1 Xác nhận đặt chỗ trên các phương tiện vận tải (Booking confirmation)
1.2 Hợp đồng thương mại (Sales Contract)
1.3 Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
1.4 Bảng kê hàng hóa (Packing List)
1.5 Vận đơn (Bill of Lading)
1.5.1 Telex Release
1.5.2 Master B/L
1.5.3 Giấy gửi hàng đường biển (Sea Waybill)
1.6 Tờ khai hải quan (Customs Declaration)
2 Các chứng từ xuất nhập khẩu thường theo lô hàng cần biết
2.1 Hóa đơn chiếu lệ (Proforma Invoice)
2.2 Tín dụng thư (L/C)
2.3 Giấy chứng nhận bảo hiểm (Insurance Certificate)
3 Một số chứng từ xuất nhập khẩu khác
3.1 Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O):
3.2 Chứng thư kiểm dịch (Phytosanitary Certificate):
3.3 Giấy chứng nhận chất lượng (CQ – Certificate of Quality)
3.4 Chứng nhận kiểm định (CA – Certificate of analysis)
3.5 Giấy chứng nhận vệ sinh (Sanitary Certificate)
3.6 Chứng thư hun trùng (Fumigation Certificate)
3.7 Phiếu khai báo hóa chất an toàn (MSDS – Material Safety Data Sheet)
3.8 Chứng nhận hợp chuẩn hợp quy, phân tích phân loại
3.9 Tem nhãn năng lượng cho hàng hóa …
 
Top