Trong thanh toán L/c thì Deferred và Acceptance phải phân biệt như thế nào

Khánh Huyền

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Điểm giống của Deferred và Acceptance là thanh toán có kỳ hạn
Điểm khác:
  • Deferred
- trong bộ chứng từ không có hối phiếu
- Giá trị l/c thường lớn
- Thời gian thanh toán dài
- Thanh toán định kỳ làm nhiều lần, nên còn gọi "installment payments"
  • Acceptance
- Trong bộ chứng từ có hối phiếu kỳ hạn
- Giá trị l/c thường nhỏ
- Thời gian thanh toán ngắn
- Thanh toán một lần khi đến hạn

Mình chỉ biết đến thế thôi nhé
 

Thành viên trực tuyến

Top