Trong trường hợp nào thì bị từ chối cấp C/O

Tống Hoàng Sơn

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Trong trường hợp nào thì bị từ chối cấp C/O
- Mẫu C/O khai bằng chữ viết tay, bị tẩy xóa nhiều, mờ không đọc được hoặc được in bằng nhiều màu mực
- Bộ hồ sơ có mâu thuẫn về nội dung
- Người đề nghị cấp C/O chưa nộp chứng từ nợ theo quy định tại điểm a, khoản 2, mục II của Thông tư Số 07/2006/TT-BTM
- Bộ hồ sơ xin cấp C/O không chính xác, không đầy đủ như quy định tại khoản 2, mục II của Thông tư Số 07/2006/TT-BTM
-Người đề nghị cấp C/O chưa thực hiện việc đăng ký hồ sơ thương nhân theo quy định tại khoản 1, mục II của Thông tư Số 07/2006/TT-BTM
-Có căn cứ hợp pháp chứng minh sản phẩm không có xuất xứ Việt Nam hoặc Người đề nghị cấp C/O có hành vi gian dối, thiếu trung thực trong việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
Xuất trình Bộ hồ sơ cấp C/O không đúng nơi đã đăng ký hồ sơ thương nhân Khi từ chối cấp C/O, Tổ chức cấp C/O phải thôngbáo rõ lý do bằng văn bản cho Người đề nghị cấp C/O biết trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày từ chối. học kế toán tổng hợp
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Top