Trường hợp nào hàng hóa được miễn kiểm tra thực tế?

Đặng Phú Sa

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hải quan năm 2014, hàng hóa thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn kiểm tra thực tế:

a) Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp.

b) Hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

c) Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp phát hiện các hàng hóa trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải kiểm tra thực tế.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top