Trường hợp phải nộp C/O cho Hải quan

Thảo Thảo

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Việc để thông quan hàng hóa, doanh nghiệp phải nộp C/O cho cơ quan Hải quan để được xem xét làm thủ tục. Về các trường hợp làm C/O này cũng được quy định cụ thể trong các điều khoản. Theo đó, các trường hợp bị yêu cầu mà các doanh nghiệp nên chuẩn bị trước bao gồm:

1.Hàng hóa có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước hoặc các vùng lãnh thổ được Việt Nam cho hưởng ưu đãi về thuê quan và phi thuế quan theo quy định của pháp luật và căn cứ theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó. khóa học nghiệp vụ logistics

2. Hàng hóa thuộc diện do Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khỏe của cộng động hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát; khóa học kế toán thực hành

3. Hàng hóa thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng.

4. Hàng háo thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc căn cứ theo Điều ước quốc tế hai bên hoặc nhiều bên mà Việt Nam và nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ cùng là thành viên. khóa học tài chính

Để hiểu thêm về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, bạn có thể tham khảo và học xuất nhập khẩu được cập nhật hằng ngày trên diễn đàn xuất nhập khẩu - logistics này.
 

Thành viên trực tuyến

Top