Trường hợp phải tham vấn khi hàng hóa có thuế suất 0%

Bài viết
1
Reaction score
1
Về các nghiệp vụ tham vấn giá tính thuế với những hàng hóa có thuế suất bằng 0% được cơ quan Hải quan TPHCM hướng dẫn thực hiện đến các chi cục hải quan tại cửa khẩu và ngoài cửa khẩu đối với một số trường hợp đăc thù như sau:

Theo đó, ngày 16/04, cục Hải quan TPHCM cho biết Tổng cục Hải quan đã có công văn mới hướng dẫn các chi cục thực hiện việc xử lý các nghiệp vụ tham vấn đối với giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu hiện có thuế suất là 0% hoặc là không có thuế. Để có thể thống nhất, các trường hợp đặc thù như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi (MNF) hàng hóa nhập khẩu có thuế suất bằng 0% hoặc không có thuế thì không thực hiện tham vấn.

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (FTAs): Hàng hóa nhập khẩu có thuế suất bằng 0% hoặc không có thuế, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) phù hợp theo quy tắc xuất xứ của từng hiệp định (trừ mặt hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt như xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi sử dụng C/O mẫu D vẫn thực hiện tham vấn theo quy định)

Trong trường hợp mà Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (FTAs): mà hàng hóa có thuế suất bằng 0% hoặc không có thuế, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) nhưng không phù hợp với quy tắc xuất xứ của từng hiệp định đối chiếu theo biểu thuế ưu đãi (MFN) hàng hóa nhập khẩu đó có thuế nhập khẩu thì vẫn có thể thực hiện tham vấn theo đúng quy định đề ra.
 

Thành viên trực tuyến

Top