Giải đáp Trưởng phòng hành chính là ai?

HRchannels

Member
Bài viết
205
Reaction score
0
Cùng HRchannels tìm hiểu vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Trưởng phòng hành chính

Vai trò của Trưởng phòng hành chính​

  • Quản lý các hoạt động hành chính: Trưởng phòng hành chính chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động hành chính hàng ngày của tổ chức. Điều này có thể bao gồm quản lý văn phòng, quản lý tài liệu, quản lý điều hành, quản lý thiết bị và nội thất văn phòng, quản lý văn hóa tổ chức, quản lý dịch vụ công, quản lý hệ thống thông tin và công nghệ thông tin, và các hoạt động liên quan khác.
  • Quản lý nhân sự: Trưởng phòng hành chính có thể chịu trách nhiệm trong việc quản lý nhân sự của phòng hành chính. Điều này bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và đánh giá, xây dựng chính sách và thủ tục liên quan đến nhân sự, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên, và duy trì một môi trường làm việc tích cực và an toàn.
  • Quản lý tài chính: Trưởng phòng hành chính có thể có trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính của phòng hành chính, bao gồm quản lý ngân sách, quản lý chi phí và nguồn lực, lập kế hoạch tài chính, xử lý thanh toán và hóa đơn, và thực hiện các quy định về tài chính và kế toán.
>>> Xem thêm: Tuyển dụng trưởng phòng hành chính lương nghìn đô

Chức năng của trưởng phòng hành chính​

  1. Quản lý hoạt động hành chính: Trưởng phòng hành chính có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động hành chính của tổ chức. Điều này bao gồm quản lý văn phòng, quản lý tài liệu, quản lý điều hành, quản lý thiết bị và nội thất văn phòng, quản lý văn hóa tổ chức, quản lý dịch vụ công, quản lý hệ thống thông tin và công nghệ thông tin, và các hoạt động liên quan khác.
  2. Quản lý nhân sự: Trưởng phòng hành chính có trách nhiệm quản lý nhân sự của phòng hành chính. Điều này bao gồm tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và đánh giá, xây dựng chính sách và thủ tục liên quan đến nhân sự, giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân viên, và duy trì một môi trường làm việc tích cực và an toàn.
  3. Quản lý tài chính: Trưởng phòng hành chính có trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính của phòng hành chính, bao gồm quản lý ngân sách, quản lý chi phí và nguồn lực, lập kế hoạch tài chính, xử lý thanh toán và hóa đơn, và thực hiện các quy định về tài chính và kế toán.
  4. Xây dựng và duy trì quan hệ ngoại giao: Trưởng phòng hành chính có trách nhiệm xây dựng và duy trì quan hệ ngoại giao với các đối tác ngoại vi, đối tác kinh doanh, cơ quan chính phủ, và các bên liên quan khác. Điều này đòi hỏi khả năng giao tiếp hiệu quả, đàm phán và giải quyết các vấn đề liên quan đến hành chính và quản lý.
  5. Phát triển chính sách và quy trình: Trưởng phòng hành chính thường tham gia vào việc phát triển và cập nhật các chính sách và quy trình hành chính của tổ chức
>>> Tham khảo: Việc làm tiếng Trung
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top