tư vấn thủ tục giấy phép quá cảnh

Ngô Hoài Loan

New member
Bài viết
1
Reaction score
1
Công ty định nhập quá cảnh lô hàng tinh bột sắn từ CPC qua Việt Nam? mặt hàng tinh bột sắn khi làm thủ tục nhập quá cảnh có phải cần có giấy phép gì không? Xin quý cơ quan tư vấn về trường hợp đã nêu.
e cảm on cả nhà
 

Trần Hiếu

New member
Bài viết
3
Reaction score
0
Mặt hàng của bạn thuộc danh mục phải được đăng ký kiểm dịch trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhé.
Bạn có thể tham khảo ở đây cho chắc chắn nhé.
- Căn cứ khoản 1 điều 1 Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu.
Trường hợp Việt Nam ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế về kiểm dịch thực vật có quy định khác thì việc kiểm dịch thực vật thực hiện theo điều ước quốc tế đó”.

- Căn cứ Phụ lục 3-Danh mục vật thể thuộc diện phải kiểm dịch thực vật (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) thì mặt hàng tinh bột thuộc Danh mục trên.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top