Tuyển dụng Tuyển dụng GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LOGISTIC lương 3000USD

Hong_Can

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Advisewise tuyển dụng GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH LOGISTIC tại Hà Nội mức lương hấp dẫn UP to 3000USD
??̂ ??̉:
[????? ??̛̀ ? đ?̂́? ? ?ℎ? ??̣̂? ??̂?? ?? ?ℎ???̂? ??̂̀ ????????]
+ Định hướng, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh dịch vụ vận tải nhằm đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh và chất lượng dịch vụ hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty;
+ Tổ chức xây dựng quy trình nghiệp vụ chuẩn – đảm bảo việc vận hành xuyên suốt trong khối vận tải của công ty và liên kết các phòng/ban/đơn vị toàn hệ thống;
>>> Xem thông tin chi tiết & Ứng tuyển tại: https://www.advisewise.com.vn/jobs/giam-doc-dieu-hanh-logistic/
 

Thành viên trực tuyến

Top