Ưu điểm và hạn chế của "Free negotiable"

Khưu Mỹ Du

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Ngân hàng được chỉ định thường là chi nhánh hay ngân hàng đại lý của Ngân hàng phát hành. Trong một số trường hợp, việc chỉ định một ngân hàng cụ thể ở một số nước là không dễ, vì ngân hàng này không có quan hệ đại lý với Ngân hàng phát hành. Do đó, Ngân hàng phát hành đã cho phép bộ chứng từ được xuất trình tại bất kỳ ngân hàng nào để chiết khấu.

- Ưu điểm của L/C được chiết khấu tự do là cho phép người hưởng được phép tự do lựa chọn, thay đổi Ngân hàng chiết khấu bất cứ lúc nào, để thương lượng tìm kiếm nguồn tài trợ xuất khẩu.

- Nhược điểm của L/C loại này là các Ngân hàng chiết khấu (trừ Ngân hàng thông báo) khó khăn trong việc xác định số lần sửa đổi L/C, mà tùy thuộc vào tính trung thực của người hưởng lại không xuất trình... những vẫn đề này tạo ra khe hở trong kiểm tra chứng từ đối với Ngân hàng chiết khấu khi ngân hàng này không phải Ngân hàng thông báo.
 

Thành viên trực tuyến

Top