Vấn đề về mã HS mặt hàng camera

Mai Phương Linh

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Công ty mình hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mình xin hỏi, mặt hàng camera quan sát ( NETWORK CAMERA ) có mã HS như thế nào? để áp mã HS cho hợp lí.
- Nếu hàng này nhập trự tiếp từ Malaysia, có C/O do BTM Malaysia cấp thì mình sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi như thế nào?
- Nếu trường hợp hàng được xuất trực tiếp từ Malaysia, nhưng C/O do Singapore cấp thì sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi như thế nào? Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
Xin chân thành cám ơn
 

Trần Huấn

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Camera quan sát có thể phân vào nhóm có mã số thuế 8525802000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường là 8%, thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%.
Bạn lưu ý căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của Công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tài liệu kỹ thuật (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Trung tâm phân tích phân loại của Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Trung tâm phân tích phân loại xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó nhé.
- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu D do Malaysia cấp nếu hợp lệ sẽ được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN là 0% theo Quyết định số36/2008/QĐ-BTC ngày 12/06/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2008-2013.
- Căn cứ Điều 8 Phụ lục 1- Quy tắc xuất xứ ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 v/v thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN có quy định:
“1. Hàng hoá sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan nếu đáp ứng đầy đủ những quy định của phụ lục này và phải được vận chuyển trực tiếp từ lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu tới lãnh thổ của Nước thành viên nhập khẩu.
2. Các phương thức sau được coi là vận chuyển trực tiếp:
a) Hàng hoá được vận chuyển từ một Nước thành viên xuất khẩu tới một Nước thành viên nhập khẩu; hoặc
b) Hàng hoá được vận chuyển qua một hoặc nhiều Nước thành viên, ngoài Nước thành viên nhập khẩu hoặc Nước thành viên xuất khẩu, hoặc qua một nước không phải là Nước thành viên, với điều kiện:
- Quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lí hoặc do các yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải;
- Hàng hoá không tham gia vào giao dịch thương mại hoặc tiêu thụ tại nước quá cảnh đó; và
- Hàng hoá không trải qua bất kỳ công đoạn nào khác ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công đoạn cần thiết để giữ hàng hoá trong điều kiện tốt.”
Do đó, nếu hàng hóa được vận chuyển từ Malaysia sang Singapore, sau đó vận chuyển tiếp về Việt Nam thì cũng được hưởng ưu đãi thuế quan nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định trên.
Bạn tham khảo nhé.
 

Thành viên trực tuyến

Top