Chia sẻ vận đơn đường biển Bill of Lading (B/L

huutoanlogitics

New member
Bài viết
2
Reaction score
0
Vận đơn đường biển, thường được gọi là Bill of Lading (B/L), là một tài liệu quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường biển. Chức năng của vận đơn đường biển không chỉ giới hạn trong việc chứng nhận việc hàng hóa đã được nhận và chuyển giao, mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh khác của quá trình thương mại và vận tải.
Xem thêm bài viết: https://datcang.vn/viewtopic.php?f=15&t=662235
1. Chứng Nhận Quyền Sở Hữu và Chuyển Giao Hàng Hóa:
  • Vận đơn đường biển là một tài liệu chứng nhận quyền sở hữu và quyền chuyển giao hàng hóa từ người xuất khẩu (người gửi) sang người nhập khẩu (người nhận) hoặc tới bên thứ ba được chỉ định.
**2. Dữ Liệu Cụ Thể về Hàng Hóa:
  • Vận đơn cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa, bao gồm mô tả, số lượng, trọng lượng, kích thước, và các thông tin quan trọng khác. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch về loại hàng hóa được vận chuyển.
**3. Xác Nhận Điều Kiện Hàng Hóa:
  • Vận đơn đường biển thường đi kèm với thông tin về điều kiện của hàng hóa tại thời điểm nhận và điều kiện hàng hóa nếu có sự hỏng hóc hoặc thiệt hại.
**4. Công Cụ Vận Chuyển:
  • Vận đơn đường biển xác định phương tiện vận chuyển cụ thể được sử dụng, bao gồm tên tàu, số hiệu tàu, và các thông tin về đơn vị vận chuyển.
**5. Thông Tin Về Cảng Xuất Phát và Đến Nơi Đích:
  • Nó cung cấp thông tin về cảng xuất phát và cảng đến nơi đích, giúp các bên liên quan có thể theo dõi vị trí của hàng hóa và lập kế hoạch cho quá trình nhận và giao hàng.
**6. Dữ Liệu Liên Quan Đến Hải Quan và Thuế Quan:
  • Vận đơn chứa thông tin về hải quan và thuế quan, giúp các doanh nghiệp và cơ quan hải quan xác định quy định và nghĩa vụ thuế phí phù hợp.
**7. Chứng Minh Ngày Giao Hàng Hóa:
  • Vận đơn đường biển xác nhận ngày và thời gian khi hàng hóa được giao, giúp người nhận hàng và người nhập khẩu theo dõi quy trình giao nhận một cách chính xác.
**8. Dữ Liệu Đối Với Thương Mại Quốc Tế:
  • Là một tài liệu chính trong thương mại quốc tế, vận đơn đường biển có thể được sử dụng để chứng minh quyền lợi của bên nhập khẩu và làm cơ sở cho thanh toán và chuyển nhượng hàng hóa.
**9. Chứng Nhận Về Điều Kiện Bảo Hiểm:
  • Một số vận đơn cũng bao gồm thông tin về việc có hay không hàng hóa được bảo hiểm và điều kiện bảo hiểm nếu có.
**10. Chứng Minh Tiếp Nhận và Xác Nhận Thanh Toán: - Vận đơn đường biển thường được yêu cầu để đòi hỏi thanh toán, và khi người nhận hàng đã thanh toán, vận đơn trở thành một chứng minh cụ thể về giao dịch.
**11. Chứng Nhận Thực Hiện Công Nghệ Điện Tử: - Nhiều vận đơn đường biển ngày nay đã chuyển sang hình thức điện tử, giúp giảm thời gian và giấy tờ vật lý, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong quá trình quản lý vận tải.
van-don-duong-bien-3.jpg


Tóm lại, vận đơn đường biển không chỉ là một chứng từ thông thường mà còn là công cụ chính để quản lý và kiểm soát quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch, tính chính xác và hiệu quả trong quản lý chuỗi cung ứng và thương mại quốc tế.
 

Thành viên trực tuyến

Top