Vi phạm điều khoản cấm giao hàng từng phần

Diễm Đỗ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Em có tình huống nhờ anh chị giải đáp với ạ, em cảm ơn.

Cho các dữ liệu sau:

- L/C cấm giao hàng từng phần

- Điều kiện cơ sở giao hàng FOB

- Được phép giao hàng tại bất kỳ cảng nào của Việt Nam

- Trả hàng tại bất kỳ cảng nào của Nhật Bản

- Các yếu tố khác tuân thủ yêu cầu của L/C

Trường hợp nào sau đây được xem là vi phạm điều khoản cấm giao hàng từng phần:

a/ Xuất trình 01 B/L ghi: Bốc hàng tại cảng A Việt Nam, trả hàng tại cảng B Nhật Bản.

b/ Xuất trình 01 B/L ghi: Bốc hàng tại cảng A Việt Nam, trả hàng tại cảng B và C Nhật Bản.

c/ Xuất trình 02 B/L giao hàng trên 02 con tàu khác nhau nhưng đều ghi: Bốc hàng tại cảng A Việt Nam, trả hàng tại cảng B Nhật Bản, cùng ngày phát hành, cùng ngày giao hàng.

d/ Xuất trình 02 B/L, giao hàng trên 01 con tàu ghi:

B/L 1 ghi: Bốc hàng tại cảng A Việt Nam, trả hàng tại cảng C Nhật Bản.

B/L 2 ghi: Bốc hàng tại cảng A Việt Nam, trả hàng tại cảng B Nhật Bản.

e/ Xuất trình 02 B/L, giao hàng trên 01 con tàu ghi:

B/L 1 ghi: Bốc hàng tại cảng A Việt Nam, trả hàng tại cảng C Nhật Bản.

B/L 2 ghi: Bốc hàng tại cảng A Việt Nam, trả hàng tại cảng D Nhật Bản.
 

Khánh Vân

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Căn cứ theo Khoản b, Điều 31 UCP 600:

Được dịch nghĩa: “Việc xuất trình nhiều bộ chúng từ vận tải chỉ rõ việc giao hàng trên cùng một phương tiện vận chuyển và cùng chung một hàng trình, miễn là có cùng chung một nơi hàng đến sẽ không được coi là giao hàng từng phần, ngay cả khi các chứng từ vận tải ghi các ngày giao hàng khác nhau hoặc các cảng bốc hàng, nơi nhận hàng để chở hoặc nơi gửi hàng là khác nhau. Nếu xuất trình nhiều bộ chứng từ vận tải, thì ngày giao hàng sau cùng ghi trên bất cứ chứng từ vận tải nào sẽ được coi như là ngày giao hàng. Việc xuất trình nhiều bộ chứng từ vận tải chỉ rõ giao hàng trên nhiều phương tiện chuyên chở của cùng một phương thức vận tải sẽ được coi là giao hàng từng phần, ngày cả khi các phương tiện chuyên chở khởi hành cùng một ngày và có cùng một nơi đến”.

Do vậy, theo căn cứ trên thì các trường hợp vi phạm điều khoản cấm giao hàng từng phần sẽ là b, c, e.
 

Thành viên trực tuyến

Top