Chia sẻ VIDEO HƯỚNG DẪN HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN

Bài viết
287
Reaction score
3
VIDEO HƯỚNG DẪN HỦY TỜ KHAI HẢI QUAN
Các thao tác hủy tờ khai hải quan được phòng chứng từ công ty Nguyên Đăng Việt Nam hướng dẫn chi tiết trong video hủy tờ khai đính kèm bên dưới!

Việc thực hiện hủy tờ khai trên nền tảng website tại địa chỉ: pus.customs.gov.vn
Xem chi tiết hơn tại đây:

 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top