Việc lấy vận đơn đối với hàng lẻ nhưng chưa chất đầy 1 container

Việt Mỵ

New member
Bài viết
1
Reaction score
0
Trong chuyên chở hàng lẻ, hàng của người gửi chưa chất đầy một container, phải gửi chung với những người khác, thì:

a/ Nếu người chuyên chở là người nhận hàng để chở thì họ sẽ phát hành cho người gửi hàng một vận đơn container hàng lẻ (LCL/LCK), nó có chức năng như các loại vận đơn khác.

b/ Nếu người đại lý giao nhận đứng ra kinh doanh chuyên chở hàng lẻ, gom hàng từ các chủ hàng lẻ và thu xếp tổ chức vận chuyển, thì sẽ có hai loại vận đơn được phát hành là:

- Vận đơn của người chuyên chở cấp cho nhà đại lý (Master Occean B/L): Sau khi nhận container, người chuyên chở sẽ phát hành cho người gom hàng một vận đơn gửi trọn (FCL/FCL). Trên vận đơn ghi người gửi hàng là đại lý giao nhận tại cảng gửi và người nhận hàng là đại lý của người gom hàng tại cảng đích. Loại vận đơn này chỉ được dùng vào vận chuyển giao nhận hàng và điều chỉnh quan hệ pháp lý giữa người chuyên chở và người đại lý giao nhận mà không có chức năng thanh toán theo L/C.

- Vận đơn của người giao nhận - người gom hàng (Forwarder’s B/L or House B/L): Người giao nhận đứng trên danh nghĩa người thầu chuyên chở phát hành cho người chủ hàng lẻ vận đơn của mình. Vận đơn bao gồm đủ các thông tin chi tiết cần thiết, trong đó người gửi hàng là chủ hàng lẻ (người xuất khẩu) và người nhận hàng là người nhập khẩu, người này sẽ xuất trình vận đơn cho đại diện hay đại lý người giao nhận để nhận hàng ở cảng đích.

Thông thường, loại vận đơn này dùng trong thanh toán, mua bán và giao dịch, nhưng để tránh trường hợp ngân hàng có thể từ chối chấp nhận vận đơn người giao nhận, người xuất khẩu yêu cầu người nhập khẩu ghi thêm trong L/C: “Vận đơn của người giao nhận được chấp nhận – (House) Forwarder’s B/L Acceptable”.
 

Thành viên trực tuyến

Top